Wan Toe Frie

persoonlijke blog van Frieda Gijbels

In november 2011 ondertekenden zowat alle Limburgse gemeenten het “Covenant of Mayors”, of het “Burgemeestersconvenant”.  Ook Meeuwen-Gruitrode ging dit engagement met Europa aan, met de bedoeling om een actief klimaatbeleid te voeren.

Een verbintenis met Europa, dat klinkt natuurlijk mooi, en onze gemeente had inderdaad een lijvig document ingediend.  Meeuwen-Gruitrode zou, net als de andere Limburgse gemeenten, tegen 2020 meer dan 20% minder CO2 uitstoten.  Onze gemeente beloofde een voorbeeld te zijn voor haar inwoners.  Ze zou inspanningen doen om zelf minder CO2 uit te stoten en zou haar inwoners en bezoekers zo inspireren en stimuleren om op hun beurt bewuster om te gaan met energie. 

Ideaal voor het groene Meeuwen-Gruitrode – een opportuniteit om zichzelf als milieubewuste gemeente op de kaart te zetten, zo lijkt het wel.

Er werd een nulmeting gedaan, en om de twee jaar moest er worden gerapporteerd, zodat de stand van zaken bekend werd en het verdere plan van aanpak kon worden bijgestuurd.  De gemeente werd hierbij ondersteund door verschillende partners: provincie Limburg, Infrax, Dubo Limburg en Bond Beter Leefmilieu.

Uit de nulmeting bleek dat onze gemeente relatief een kleinere voetafdruk had dan de gemiddelde Limburgse gemeente.  Dit is eigenlijk logisch, want vooral te verklaren door de beperkte industriële activiteit in Meeuwen-Gruitrode.  Wat wel verrassend was, is de grote uitstoot door mobiliteit in onze gemeente: een stuk meer dan die van een gemiddelde Limburgse gemeente.

Onze rijkdom aan natuur zorgde dan weer voor een opname van CO2 – nog maar een keer een argument om onze groene long te koesteren.

Alle reden dus om vol goede moed op het internet op zoek te gaan naar de tussentijdse resultaten.  Welke acties had onze gemeente al ondernomen?  Hoeveel CO2 reductie was er al?  Hadden we de 20% al gehaald?  Op welke duurzame energiebronnen had onze gemeente ingezet?

Spijtig genoeg was er bitter weinig materiaal te vinden.  Uit een verklaring van de bevoegde député bleek bovendien dat enkel Meeuwen-Gruitrode (en Bocholt) geen tussentijdse rapportering hadden ingediend in 2015.  Men had ook geen uitstel gevraagd, maar gewoon de deadline laten passeren.

Wat er verder nog gebeurd is in de laatste jaren, is moeilijk te achterhalen. Het is niet geruststellend dat Meeuwen-Gruitrode als praktisch enige gemeente niet eens de moeite heeft genomen om een tussentijds rapport op te stellen.  Dat geeft te denken over de betrokkenheid van het gemeentebestuur bij het klimaat en haar voorbeeldrol die ze hierin zou moeten opnemen.  

Onze gemeente heeft niet veel industriële activiteit en is daardoor niet de meest vervuilende gemeente.  Het gebrek aan industrie wordt echter gecompenseerd door onze grote troef: onze uitgestrektheid en het vele groen.  Net Meeuwen-Gruitrode zou het dus als een zaak van eer moeten zien om aan de top te willen staan qua CO2 vermindering. Daar doen we immers niet alleen onze leefomgeving een plezier mee, het vergroot ook onze marktwaarde.    

Zo zou men kunnen inzetten op alternatieve mobiliteit: men zou fietsen in eigen streek moeten promoten door meer elektrische laadpunten te voorzien, door goed uitgeruste fietspaden in te richten, door autorijden op trage wegen te ontmoedigen.  Men zou meer duurzame energie kunnen produceren door te bekijken waar er windmolens kunnen worden geïnstalleerd en of er geen opportuniteit is voor een zonnepanelenpark.  Hoe zit het met die diepe geothermie, of met “enhanced landfill mining” (materialen en energie uit oude stortplaatsen), twee technologieën waarvoor onze gemeente toch in aanmerking zou komen?   Zijn onze gemeentelijke gebouwen optimaal energie-efficiënt ingericht, liggen er zonnepanelen op deze gebouwen? Kunnen er contracten worden afgesloten om gemeentelijk “licht” te kopen, in plaats van lampen (circulaire economie)?

Het allerminste dat we mogen verwachten is toch duidelijke communicatie over deze thema’s en een regelmatige update over het engagement dat met Europa is aangegaan. 

Een actief milieubeleid en verstandige mobiliteit zijn geen leuke extra’s, het zijn kerntaken van een overheid.   


Wie het Klimaatactieplan van Meeuwen-Gruitrode wil nalezen, kan dat via deze link:

http://www.burgemeestersconvenant.eu/about/signatories_nl.html?city_id=4072&seap

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: